بسم الله الرحمن الرحیم

 

مرکز تربیت معلم شهید باهنر

موضوع : طرح درس هنر ( قصه گویی )

 

طراح :

زهرا خلیلی

 

استاد مربوطه :

سرکار خانم سعیدی

سال تحصیلی : 88-1387

                                                                                               

اهداف کلی :

نقاشی و قصه گویی                                                                   

تقویت تخیل ، تقویت دقت ، تمرکز حواس

تقویت حس زیبایی شناسی و زیبایی دوستی

توانایی ایجاد هماهنگی بین ذهن و چشم و دست

اهداف جزئی :

1-     چند صحنه از داستان را بفهمند .

2-    قصه یا نماشی را که دیده اند و یا شنیده اند بتوانند بشناسند .

3- سیر اتفاق و مراحل داستان را بفهمند .

4-  دانش آموزان بتوانند بر طبق داستانی که گفته شده نقاشی بکشند.

اهداف رفتاری :                                                                                                                                                                                                                      

1-    چند صحنه از قصه ، داستان یا نمایشی را که دیده و یا شنیده اند ؛ برای نقاشی انتخاب کنند.

2-   صحنه های دلخواه را با مداد رنگی و با جزئیات بزرگ روی کاغذ نقاشی کنند.

3-                        به شنیدن قصه و کشیدن نقاشی علاقه نشان دهند.

وسایل مورد نیاز :

برگه برای نقاشی مداد رنگی تابلو گچ یا ماژیک کتاب داستان -  وسایل برای اجرای نمایش .

قبل از شر وع تدریس :

1-     سلام و احوال پرسی

2-    حضور و غیاب

3- دقت در وضع جسمی و روحی دانش آموزان

4-  بررسی وضع کلاس از نظر نور و گرما

5-  بررسی تکالیف.

ارزشیابی تشخیصی :

1-     چند سوال از درس گذشته

2-    در ابتدا از شاگردان سوال می کنیم که داستان شنگول و منگول را چه کسی شنیده است.

3- چه کسی می تواند چند صحنه از آن را برای ما تعریف کنند .

ایجاد انگیزه :

شعر یا حدیث اجرای نمایش.

ارائه درس جدید :

بعد از خواندن شعر یا حدیث و پس از اینکه دانش اموزان آماده شدند .

با گفتن یکی بود یکی نبود............... داستان را شروع می کنیم و خودمان به عنوان راوی قصه را تعریف می کنیم و چند نفر از دانش آوزان را که از قبل آماده کرده ایم شروع به اجرای نمایش می کنند ؛ بعد از تمام شدن نمایش مراحل زیر را برای دانش آموزان روی تابلو می نویسیم و بعد از آن ها می خواهیم که به انتخاب خود چند صحنه را مثلا (3صحنه) انتخاب کنند و بعدا با وسایلی که همراه خود دارند شروع به نقاشی کنند.

صحنه ها را به ترتیب روی تابلو می نویسیم.

1-     کنار جنگل ، کلبه خانم بزبزی بود .

2-    بزبزی هفت تا دختر داشت.

3- روزی گرگ به کلبه خانم بزبزی آمد .

4-  گرگ وارد خانه شد تا آن ها را بخورد.

5-  خانم بزبزی وقتی وارد خانه شد دی همه چیز به هم خورده و از بچه هایش خبری نیست.

6-  شنگول که قایم شده بود به سوی مادر شتافت و قصه را بر ایش تعریف کرد .

7- خانم بزبزی گرگ را که در کنار رودخانه خوابیده بود؛ پیدا کرد .

8- خانم بزبزی شکم گرگ را پاره کرد.

9-   خانم بزبزی بچه هایش را از شکم  گرگ بیرون آورد. 

ارزشیابی پایانی :

از چند نفر از دانش آموزان می خواهیم بعد از طراحی ، چند صحنه از داستان را یکبار دیگر برای سایر بچه ها تعریف کنند.

تعیین تکلیف :

از بچه ها می خواهیم داستان کوتاهی را بخوانند و چند صحنه از آن را طرحی کنند و هفته آینده سر کلاس بیاورند .تاريخ : شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۰ | 6:43 | نویسنده : |