دانلود ترانه و آهنگ برای کودکان ( سرودهای آوای مدرسه )

آوای مدرسه

این محمد است که امروز رسالتی عظیم را به جان خریده است، او اکنون محمدی (ص) است که پیامبران پیشین نوید آمدنش را داده اند، پیامبر خاتم. مبعث پیامبر نور و امید بر شما که امت مسلم او هستید مبارک.

سرودی که در اختیار دارید را به کمک مربی خود در جشن ها همخوانی کنید، اگر چه این روزها مدرسه ها تعطیل است، اما حتماً در پایگاه های تابستانی مدارس تا مساجد،  مراسمی برگزار می شود، پس با خواندن این همخوانی زیبا همه را در شادی  سهیم کنید.

آهنگ و سرود

ببین به دامن حرا (ولا) شكوفه های نور را

 به جان صخره ها ببین ترانه ی حضور را

ببین به دامن حرا (ولا) شكوفه های نور را

به جان صخره ها ببین ترانه ی حضور را

زلال نور می چكد ز اوج سبز آسمان

صدای نور می رسد ز بیكران ز بیكران

زلال نور می چكد ز اوج سبز آسمان

صدای نور می رسد ز بیكران ز بیكران

آوای مدرسه
ببین بهار تازه را كه از افق برآمده

ز عطر جاودانه اش شبه سیه سرآمده

ببین بهار تازه را كه از افق برآمده

ز عطر جاودانه اش شبه سیه سرآمده

ببین نثار می كند زمانه گل به پای او

و زنده می شود زمان ز عطر آشنای او

ببین نثار می كند زمانه گل به پای او

و زنده می شود زمان ز عطر آشنای او

رسول مهر آمده كه مژده ی خدا دهد

و با كلام روشنش زمانه را صفا دهد

ببین بهار تازه را كه از افق برآمده

ز عطر جاودانه اش شبه سیه سرآمده

ببین نثار می كند زمانه گل به پای او

و زنده می شود زمان ز عطر آشنای او

آوای مدرسه
شكفته باغ زندگی

شكفته باغ زندگی

شكفته باغ زندگی ز عطر سبز نام او

ز نغمه ی محمدی ، ز مژده ی قیام او

شكفته باغ زندگی ز عطر سبز نام او

ز نغمه ی محمدی ، ز مژده ی قیام او

جهت دریافت آهنگ آوای فوق این جا را کلیک کنید.تاريخ : سه شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۰ | 1:25 | نویسنده : |